Nasza strona korzysta z cookies do zbierania anonimowych danych statystycznych oraz do zapamietywania preferencji użytkowanika. Korzystanie z naszej strony oznacza, że o tym wiesz i się na to zgadzasz. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.
Paci Servio Nie do kupienia
G.Gerlach Fundacja Rozwoju Polskiej Myśli Technicznej i Mechaniki Precyzyjnej w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju przygotowała wyjątkowy model zegarka Paci Servio – Służę Pokojowi. Jego posiadaczami będą mogły zostać jedynie osoby, który wykazały się wyjątkowym męstwem w polskich misjach zagranicznych, a także podczas tych misji odniosły znaczny uszczerbek na zdrowiu.

Fundacja i Stowarzyszenie jako dwie organizacje pozarządowe powołały kapitułę, która odnajduje weteranów, którzy na podczas służby poza granicami Polski odnieśli rany, a jednocześnie w działaniach swoich wykazały się odwagą, poświęceniem i profesjonalizmem - które mogą być nazywane bohaterami i stawiane za wzór współczesnym i następnym pokoleniom.

Zegarki są wręczana w Dniu Weterana Działań Poza Granicami Kraju wybranym przez kapitułę bohaterom jako wyraz podziękowania i hołd ich męstwu.

Fundacja G.Gerlach zapowiada, że jest to początek długofalowej akcji, której celem jest odnajdywanie weteranów polskich misji zagranicznych, którzy wykazali się bohaterską postawą i wyrażenie im wdzięczności poprzez wręczenie zegarka Paci Servio.

Polski udział w misjach zagranicznych trwa nieprzerwanie od lat 50. XX wieku, kiedy polscy żołnierze nadzorowali zawieszenie broni na Półwyspie Koreańskim i prowadzili tam szpital polowy. Od tego czasu polscy żołnierze i policjanci brali udział w operacjach pokojowych na całym świecie: w Indonezji, Nigerii, Czadzie, Syrii, Libanie, Haiti, krajach byłej Jugosławii, Iraku, Afganistanie i wielu innych państwach na całym świecie wszędzie prowadząc działania mające na celu ochronę ludności cywilnej, wstrzymanie działań zbrojnych i oraz akcje humanitarne.